skoljobb.se

Nyheter

Ny barn- och elevombudsman utsedd

Caroline Dyrefors Grufman blir nytt barn- och elevombud BEO. Det beslutade regeringen i dag torsdag. Hon börjar den 1 juni och efterträder Lars Arrhenius.

 

Caroline Dyrefors Grufman blir nytt barn- och elevombud BEO. Det beslutade regeringen i dag torsdag. Hon börjar den 1 juni och efterträder Lars Arrhenius.
 
Caroline Dyrefors Grufman är domarutbildad och har tidigare arbetat med diverse statliga myndigheter.
 
Sedan oktober 2011 är hon kanslichef hos Barn- och elevombudet.
BEO är en del av Statens skolinspektion och företräder barn och elever som varit utsatta för kränkningar i skolan.