skoljobb.se

Nyheter

Ny betygskala införs

Elever i årskurs åtta och ett på gymnasiet kommer snart få betyg enligt den nya betygskalan.

Elever i årskurs åtta och ett på gymnasiet kommer snart få betyg enligt den nya betygskalan. Nya betygen kommer vara mellan A-F där A är det högsta och F det lägsta betyget.

IG, G, VG och MVG kommer bytas ut till A till F. A till E är godkända betyg medan F är underkänt.

A, C och E - finns specifika kunskapskrav som alla måste vara uppfyllda för att eleven ska få betyget. Mellanbetygen B och D saknar kriterier, och ska ges till elever som till övervägande del uppnått kraven för betygen A eller C, men inte riktigt.

Från och med hösten 2012 betygsätts eleverna från årskurs 6 och uppåt.