skoljobb.se

Nyheter

Ny forskarskola startar

Skolan får namnet Teknikburna kunskapsprocesser och kommer handla om hur man integrerar olika slags tekniker i pedagogiska syften

Örebro Universitet och Högskolan Dalarna starten en forskarskola och det kommer vara elva doktorander från Pakistan, Uganda, Argentina, Ryssland, Italien, USA och Sverige som deltar.

Skolan får namnet Teknikburna kunskapsprocesser och kommer handla om hur man integrerar olika slags tekniker i pedagogiska syften.

- Den tekniska utvecklingen kommer att skapa nya möjligheter som vi inte kan överblicka idag. Just därför satsar vi både på forskning och på ett antal utvecklingsprojekt där pedagogiken kommer styra tekniken och inte tvärtom, säger Andrew Casson som är chef för utbildnings- och forskningskansliet i Högskolan Dalarna.