skoljobb.se

Nyheter

Nya ledighetsbestämmelser skapar konflikter

Ledighetsbestämmelserna i nya skollagen har fått många föräldrar i Sundsvall att se rött.

Ledighetsbestämmelserna i nya skollagen har fått många föräldrar i Sundsvall att se rött.

- Tanken med lagstiftningen är att den ska tillämpas med sunt förnuft och vara lika för alla. Rektorerna i Sundsvall har missat det och istället tolkat ledighetsbestämmelserna helt olika säger advokaten Johan Sterner, med barn i skolåldern, som av eget intresset granskat den nya lagstiftningen. 

Ledigheterna har utan tvekan varit höstens heta debattämne i Sundsvalls skolor och särskilt inom grundskolan. Öyvind Eriksen, lärare på Katrinelunds skola, är inte förvånad.

– Det saknades lite känsla när reglerna infördes. Jag vet att det finns skolor, dock inte min egen, där föräldrar bokat in resor och ansökt i god tid men där man regelmässigt sagt nej till alla ledighetsansökningar utan att ha informerat ordentligt om en att ny praxis har införts. Det är klart att många blir förbannade då.

Efterhand har en någorlunda gemensam praxis växt fram och rektorerna är inte längre lika restriktiva med att bevilja ledigt.