skoljobb.se

Nyheter

Nyanlända elever ska få särskilt stöd

Nu ska de elever som kommer sent till Stockholm tas emot av en central mottagningscentral för att klara skolan.

Nu ska de elever som kommer sent till Stockholm tas emot av en central mottagningscentral för att klara skolan.

Projektet startar i höst och ska löpa under några år innan det utvärderas. Syftet är att öka nyanlända elevers chanser att nå målen i skolan.

Kraven för att bli behörig till gymnasiet är rätt höga och det är viktigt att nyanlända får rätt stöd, säger Lotta Edholm.

Den centrala mottagningsenheten ska undersöka förkunskaper och eventuellt behov av stöd. Det gör det lättare för skolorna att veta på vilken nivå eleverna ligger, menar Lotta Edholm. De invandrade eleverna har väldigt olika skolbakgrund. Stockholms stad ska förstärka stödet i ämnesundervisning på deras modersmål.