skoljobb.se

Nyheter

Nyanlända ska få en bättre skolgång

En ny utredning av regeringen ska hitta bättre förslag om hur nyanlända elever kan få en bättre skolgång.

En ny utredning av regeringen ska hitta bättre förslag om hur nyanlända elever kan få en bättre skolgång.

""Att nyanlända elever ibland tillbringar ett år i introduktionsklasser där ingen talar svenska är självklart kontraproduktivt"", skriver biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni i Sydsvenskan.

Hon skriver att skolorna måste lägga stort fokus på att eleverna snabbt lär sig svenska och uppnår kunskapsmålen.

Bakgrunden till varför regeringen tillsätter en utredning är att knappt en fjärdedel av eleverna med utländsk bakgrund har inte behörighet till gymnasiets nationella program.