skoljobb.se

Nyheter

Ökning av anmälningar

Anmälningar som rör värmländska skolor har ökat under de senaste fem åren. Antal anmälningar till Skolinspektionen har ökat från 29 stycken till 80 på fem år.

Anmälningar som rör värmländska skolor har ökat under de senaste fem åren. Antal anmälningar till Skolinspektionen har ökat från 29 stycken till 80 på fem år. Skolinspektionen måste nu anställa flera handläggare.

De flesta anmälningarna handlar om elever som blivit utsatta för kränkningar och föräldrar som menar att deras barn inte får det stöd de behöver skriver VF.