skoljobb.se

Nyheter

Skolor i Oslo stängdes under torsdagen

Samtliga skolor stängdes under torsdagen på grund av att det fanns risk för att brandsläckare skulle explodera.

Samtliga skolor stängdes under torsdagen på grund av att det fanns risk för att brandsläckare skulle explodera.

Ett fabrikationsfel i ventilerna som kan leda till att brandsläckarna exploderar vid beröring var orsaken till att skolorna stängdes. Brandsläckarna placerades ut på skolor i Oslo mellan 2006-2011.

Samtliga skolor stängdes och undervisningarna flyttades till andra lokaler.

Omkring 90 000 brandsläckare har levererats till Norge som kan ha denna typ av fel. Personalen ska under torsdag och fredag kontrollera alla brandsläckare.