skoljobb.se

Nyheter

Pojkar drabbas värst av våld

En ny studie från Stockholms universitet visar att en stor andel elever blir utsatta av våld i skolan.

En ny studie från Stockholms universitet visar att en stor andel elever blir utsatta av våld i skolan.

Pojkarna är de som är mest drabbade. Hela 15 procent av pojkarna i årskurs 6-9 har utsatt för fysiskt våld i eller på väg till eller från skolan. Bland flickor ligger procenten på 9. Bland lärare ligger de manliga på 7 procent medan de kvinnliga lärarna 5 procent.

Det var 2 000 elever och lärare som svarade på enkätstudien som Arbetsmiljöverket hade beställt av Stockholms universitet.