skoljobb.se

Nyheter

Pojkar och flickor orättvist bedömda när betygen sätts

Pojkarna får lägre betyg än vad de presterat på proven och flickorna högre.

Pojkarna får lägre betyg än vad de presterat på proven och flickorna högre.

Det skrivs allt fler nationella ämnesprov i den svenska skolan, i årskurs tre, sex och nio och dessutom i gymnasiet. För niorna har det varit en intensiv termin med inte mindre än 8 prov i svenska, matematik, engelska och något av de naturorienterade ämnena.

Det är betydligt vanligare att flickor får högre betyg än vad de nationella proven visade. Och för pojkar är det tvärtom - de får oftare lägre betyg än resultatet i nationella prov. I till exempel svenska får 19,7 procent av flickorna högre betyg medan 12,2 procent av pojkarna får högre.


Och i engelska får 5,8 procent av flickorna lägre betyg än nationella proven medan andelen pojkar som får lägre betyg är nästan dubbelt så hög, 10,1 procent. Också i matematik ses samma fenomen.

Men de nationella proven är förstås inte den enda bedömningsfaktorn när det gäller betygen.  Man bedömer även inlämningsuppgifter, läxförhör, visade kunskaper på lektionerna och så vidare. Däremot ska betygen inte missgynna den som skriver prov vid ett senare tillfälle eller glömmer böcker och är allmänt slarvig.

Detta framkom i en undersökning från SVT.