skoljobb.se

Nyheter

Politiker ville ha dubbel lön, för att läsa läroplanen

Hundraprocentig löneförhöjning, det ska de två politikerna från Karlskrona ha för att kunna läsa in sig på de nya styrdokumenten. Efter en massa kritik tog de tillbaka kraven.

Hundraprocentig löneförhöjning, det ska de två politikerna från Karlskrona ha för att kunna läsa in sig på de nya styrdokumenten. Efter en massa kritik tog de tillbaka kraven.

Orsaken till att de två politikerna anhöll om dubbel ersättning var den ökade arbetsbelastningen till följd av förändringarna i skolans verksamhet.

De ansåg att det skulle vara en högre arbetsbelastning.

Flera lärare klagade och kritiken spred sig via bloggar och den lokala tidningen och det resulterade att politikerna tog tillbaka kraven.