skoljobb.se

Nyheter

Rädda Barnen lanserar program mot mobbing

Rädda Barnen har under 2011 följt debatten som följde efter Skolverkets granskning av olika metoder mot mobbning

Rädda barnen gör en större satsning för att hjälpa barn som mobbas. 

Rädda Barnen har under 2011 följt debatten som följde efter Skolverkets granskning av olika metoder mot mobbning. Utifrån det som framkom då och utifrån egna erfarenheter, har organisationen sammanställt ett material som bygger på det som visat sig fungera mot mobbning.

Programmet innehåller checklistor områden Rädda Barnen ser som viktigast då det gäller arbetet mot mobbning värdegrund, vuxennärvaro, föräldradialog och det viktigaste - elevernas inflytande.

Rädda Barnen ska nu utbilda sina medlemmar som sedan ska arbeta mot skolorna. Inom projektet kommer medlemmarna även erbjuda sig vara rastvakter på skolorna.