skoljobb.se

Nyheter

Rätt till skolgång utan tillstånd

Barn som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska ändå har rätt att gå i skolan.

Barn som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska ändå har rätt att gå i skolan.

Det föreslår regeringen och Miljöpartiet, och vill att det ska börja gälla 1 juli 2013.
Idag täcks inte barn som vistas i Sverige utan tillstånd av rätten till att gå i skolan.
Miljöpartiet och regeringen vill ändra på det och har gemensamt kommit överens om ett förslag.

Barn utan tillstånd ska ha samma rätt att gå i alla skolformerna, och samtidigt ha samma rättigheter till skolskjuts och elevresor.