skoljobb.se

Nyheter

Regeringen inrättar en Digitaliseringskommission

Skolan blir ett område som kommissionen kommer lägga fokus på. Bland annat handlar det om vilken tillgång lärare och elever har till datorer och hur de används för undervisningen

Regeringen inrättar en Digitaliseringskommission. Skolan står i fokus.

Anna.Karin Hatt, IT-minister, presenterade igår regeringens strategi för  IT-politik. Regeringen tänker inrätta en Digitaliseringskommission.

Skolan blir ett område som kommissionen kommer lägga fokus på. Bland annat handlar det om vilken tillgång lärare och elever har till datorer och hur de används för undervisningen. Det handlar också om hur lärare kan få mer kunskap och förståelse om de nya möjligheterna som unga erbjuds i dagens medieverklighet.