skoljobb.se

Nyheter

Regeringen satsar på finska

Regeringen har beslutat att bevilja en miljon kronor per år under tre år till projektet Finska nu.

Regeringen har beslutat att bevilja en miljon kronor per år under tre år till projektet Finska nu.

- Eftersom vi har ett nära samarbete inom näringslivet är det betydelsefullt att det finns personer som kan både finska och svenska i Sverige, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Syftet med projektet är att skapa ett ökat intresse för det finska språket i Sverige.  Projektet består av tre delar, vars huvudprojekt riktar sig till förskolebarn.