skoljobb.se

Nyheter

Regeringen tar fram bedömningsstöd

Utbildningsutskottet har beslutat att regeringen ska ta fram ett bedömningsstöd för det nya betygssystemet så snabbt som möjligt.

Utbildningsutskottet har beslutat att regeringen ska ta fram ett bedömningsstöd för det nya betygssystemet så snabbt som möjligt.

Beslutet grundar sig bland annat på en socialdemokratisk motion. Utbildningsutskottet gjorde ett så kallat tillkännagivande till regeringen.

– Vi markerar att regeringen inte har skött det här, säger Ibrahim Baylan (S) ny utbildningspolitisk talesman.

Skolverket har redan fått ett par regeringsuppdrag med denna inriktning. Ett handlar om att Skolverket ska genomföra fortbildningsinsatser med anledning av att betyg införs från årskurs 6. Ett annat är att Skolverket ska ta fram olika former av stödmaterial för att underlätta lärarnas arbete med bedömning och betygssättning enligt den nya betygsskalan.

Läs även: