skoljobb.se

Nyheter

Resultaten sjönk när skolan blev gratis

I Indien infördes fri skolgång för alla 2011, någonting som nu bemöts med kritik.

I Sverige har fri skolgång varit en självklarhet väldigt länge, men i Indien var det först förra året då det skrevs in i grundlagen och började genomföras, någonting som nu bemöts med kritik.

I april 2011 trädde den nya skollagen i kraft, ingen skola ska kunna neka en elev inträde, oavsett upptagningsområde eller familjens ekonomi. Men sedan lagen trädde i kraft har nya problem vuxit fram, var femte elev klarar nämligen inte av studierna.

Nästan var åttonde elev hoppar av skolan efter sitt första år, för att de inte klarar av studierna och många kritiker menar nu att projektet kostar för mycket pengar i förhållande till vad det potentiellt skulle kunna generera.

Projektet har en budget på 320 miljarder över fem år, räknat på 359 miljoner invånare i skolålder ger det en kostnad på drygt 200 kronor per barn och år.
Det kan jämföras med Sundbyberg i Stockholm, där man lägger 91 000 kronor per barn och år.