skoljobb.se

Nyheter

Resursförskolorna dör ut

Trots att allt fler förskolebarn i Stockholm behöver särskilt stöd så dör resursförskolorna ut. Resurspengarna varierar därtill stort i olika stadsdelar.

Trots att allt fler förskolebarn i Stockholm behöver särskilt stöd så dör resursförskolorna ut. Resurspengarna varierar därtill stort i olika stadsdelar.

Idag försvinner den sista resursförskolan för barn som inte gravt funktionshindrade eller autistiska.
Det är en utveckling som pågått under en längre tidsperiod och innebär att resurspengarna sprids ut mellan flertalet skolor.