skoljobb.se

Nyheter

Sanningen om lärlingsjobben döljs

Friskolekoncernen Baggium, som utbildar hälften av Sveriges lärlingar, säger inte hela sanningen om lärlingarnas jobbchanser. Det avslöjar SVT i dag.

Friskolekoncernen Baggium, som utbildar hälften av Sveriges lärlingar, säger inte hela sanningen om lärlingarnas jobbchanser. Det avslöjar SVT i dag.

Baggium, som har fördubblat antalet elever sedan koncernen startades och fått 112 miljoner kronor i statsbidrag fram till förra läsåret, marknadsför lärlingsutbildningen hårt som ett sätt att få jobb.

- Vi har sett att enligt våra undersökningar får åtta av tio jobb efter utbildningen, säger Patrik Nystedt, vice koncernchef på Baggium Utbildning.

Efter inspektioner av Skolinspektionen har flera av Baggiums skolor fått kritik för att eleverna inte får de kunskaper de har rätt till på arbetsplatserna.

Efter en granskning som SVT har utfört efter påståendet att åtta av tio får jobb, så visar det sig att de flesta av Baggiums skolor överhuvudtaget inte är med i statistiken.

Av Baggiums 52 skolor är det bara ett 20-tal som har haft avgångselever men inte ens alla dessa är med i statistiken.

- Vi har mätt 10-15 av våra skolor och där får åtta av tio jobb, säger Patrik Nystedt.

Kan man inte uppfatta det som bättre än det är om ni säger att åtta av tio får jobb, och så är bara vissa skolor med?
- Det vi gör när vi marknadsför oss på hemsidan är att vi lyfter fram skolor och skolors resultat, som Linköping där nio av tio får jobb.

Är det mer rättvisande att bara lyfta upp de bästa?
- Vi lyfter upp de vi känner till, säger Patrik Nystedt till SVT.