skoljobb.se

Nyheter

Särskoleplaceringen var felaktig

Två tvillingbröder från Skåne sattes i särskola på felaktiga grunder och har rätt till ersättning. Hovrätten i Malmö slår fast att Vellinge kommun ska betala rättegångskostnaderna.

Två tvillingbröder från Skåne sattes i särskola på felaktiga grunder och har rätt till ersättning. Hovrätten i Malmö slår fast att Vellinge kommun ska betala rättegångskostnaderna.

Även Malmö tingsrätt kom fram till att bröderna hamnade i särskola på felaktiga grunder och därför ska ha ersättning. Kommunen anser fortfarande att de agerade rätt.

Enligt Skolinspektionen kan minst 100 barn vara felaktigt placerade i särskola. Uppskattningen görs efter en granskning av slumpmässigt utvalda kommuner.