skoljobb.se

Nyheter

SFI-elever ska få ökad valfrihet

Invandrare ska själva få välja var de ska studera svenska. Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur en såkallad sfi-peng kan utformas.

Invandrare ska själva få välja var de ska studera svenska. Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur en såkallad sfi-peng kan utformas.

Regeringen vill att invandrare ska själva få välja var de vill studera svenska. Förhoppningen är att utbildningen ska bli bättre om det är mer valfrihet och att utbildningen blir mer anpassad till elevens kommande yrkesval.

Utredaren kommer ta fram flera förslag som ska underlätta för eleven att kombinera studier i SFI med arbete.

Utredningen ska redovisas senast den 28 september 2012.