skoljobb.se

Nyheter

Ska följa upp etableringstillstånden

Nu ska Skolinspektionen börja följa upp etableringstillstånden för nya friskolor med en kontroll före skolstart. Det är 114 skolor som ska kotrolleras inför hösten.

Nu ska Skolinspektionen börja följa upp etableringstillstånden för nya friskolor med en kontroll före skolstart. Det är 114 skolor som ska kotrolleras inför hösten.

När en friskola för tillstånd av Skolinspektionen är etableringen i ett tidigt skede och beslutet grundas bara på skriftig dokumentation. Nu ska Skolinspektionen utvidga tillsynen av nyetableringar med en etableringskontroll innan skolorna startar.

– Det är ett sätt att stötta skolorna, samtidigt som vi kan försäkra oss om att alla förutsättningar för en god skolstart kommer på plats, säger projektledaren Ana-Maria Koci på Skolinspektionen, till Skolvärlden.se.