skoljobb.se

Nyheter

Skillnader i betyg ökar fortfarande

Skillnader mellan pojkarnas och flickornas betyg i förhållande till resultat på de nationella proven fortsätter att öka.

Skillnader mellan pojkarnas och flickornas betyg i förhållande till resultat på de nationella proven fortsätter att öka.

Det är i genomsnitt 67 procent fler flickor som får MVG i slutbetyg i årskurs nio än vad de hade på det nationella provet visar statistik från Skolverket.

För pojkarna ligger procentsatsen på 42, en skillnad på 25 procentenheter.