skoljobb.se

Nyheter

Skola anmäld för felaktigt utförd specialundervisning

Föräldrarna till en flicka med stödbehov har överklagat skolans åtgärdsprogram. Oklart vad stödet skulle gälla och innebar slutligen mindre grupp vid undervisning, något som inte är okej enligt föräldrarna. Skolväsendets överklagandenämnd upphäver nu åtgärdsprogrammet.

Föräldrarna till en flicka med stödbehov har överklagat skolans åtgärdsprogram. Oklart vad stödet skulle gälla och innebar slutligen mindre grupp vid undervisning, något som inte är okej enligt föräldrarna. Skolväsendets överklagandenämnd upphäver nu åtgärdsprogrammet.

Skolan och föräldrarna är överens om att flickan behöver stöd av en specialpedagog. Däremot var den särskilda, mindre, gruppen inte avtalad.

Relaterade artiklar:
Specialpedagoger ska bli speciallärare