skoljobb.se

Nyheter

Skola kan tvinga stängas efter våld och hot

En grundskola i Västerås kan komma stängas på grund av hot och våld från elever. Enligt huvudskyddsombudet på Lärarförbundet kan inte säkerheten på skolan garanteras längre, då några elever utsätter andra elever och lärare för våld och hot.

En grundskola i Västerås kan komma stängas på grund av hot och våld från elever. Enligt huvudskyddsombudet på Lärarförbundet kan inte säkerheten på skolan garanteras längre, då några elever utsätter andra elever och lärare för våld och hot.

Elever sätter skräck i hela skolan genom att utsätta elever för våld och hot enligt Lärarförbundet.

Per Dahlberg huvudskyddsombud på Lärarförbundet i Västerås, kräver nu att skolan gör en handlingsplan på hur skolan ska hantera situationen, Per Dahlberg kräver också att mer personal anställs för att kunna avlasta lärare som undervisar och för att kunna organisera lekar på skolgården.