skoljobb.se

Nyheter

Skolan bör inskaffa obligatorisk hiv-undervisning

Besökarna på Skoljobb vill att undervisning om hiv blir obligatoriskt i skolan, visar en undersökning.

Besökarna på Skoljobb.se vill att undervisning om hiv blir obligatoriskt i skolan, visar en undersökning.

84 procent är för förslaget om obligatorisk hiv-undervisning,  9 procent är emot och 7 procent är emot.

Resultatet baseras på statistik från ""Månadens fråga"" för maj månad på Skoljobb.se, där 338 personer svarade.