skoljobb.se

Nyheter

Skolan förblir kommunal

Det är inte aktuellt med ett förstatligande av skolan. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt till TT.

Det är inte aktuellt med ett förstatligande av skolan. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt till TT.

- Vi har en överenskommelse i regeringen om att förbättra för lärarna, vi genomför det kanske reformtätaste år vi sett på skolans område 2011-2012. Men vi har ingen överenskommelse om att återförstatliga lärarkåren, säger Reinfeldt.

Inför valet 2010 lovande regeringen att kommunaliseringen av skolan skulle utredas. Ingen sådan utredning har skett

- I och med att vi har så olika utgångspunkter så har det tagit lite tid att enas om direktiven mellan partierna i regeringen. Men min bedömning är att vi är nära mål och att en utvärdering kommer i gång under vintern, säger utbildningsminister Jan Björklund