skoljobb.se

Nyheter

Skolinspektionen har beslutat om vite

För första gången har Skolinspektionen beslutat att Älvdalens kommun ska betala vite om inte bristerna rättas till.

För första gången har Skolinspektionen beslutat att Älvdalens kommun ska betala vite om inte bristerna rättas till.

Älvdalens kommun har inte uppfyllt de krav på förändring i skolverksamheten. Ansvariga för skolan har inte, inom den tidsram som angivits, visat hur man ska komma till rätta med bristerna i framtiden.

Skolinspektionen har beslutat at kommunen ska betala 300 000 i vite om inte bristerna rättas till före den 9 maj 2012.