skoljobb.se

Nyheter

Skolinspektionen kritiserar Göteborg starkt

Inte en enda av Göteborgs stadsdelar slapp undan kritik från skolinspektionen, staden har för långa förskoleköer.

Inte en enda av Göteborgs stadsdelar slapp undan kritik från skolinspektionen, staden har för långa förskoleköer.

Skollagen ställer kravet att en kommun ska erbjuda föräldrar en förskoleplats inom fyra månader, men ingen del av Göteborg klarar av kravet.

Göteborgs stad måste nu vidta "kraftfulla åtgärder" och redovisa dessa till Skolinspektionen senast 31 oktober, enligt ett pressmeddelande.