skoljobb.se

Nyheter

Skolinspektionen ska granska skolmaten

Skollagen ställer krav på att skolmaten är näringsriktig. Nu ska Skolinspektionen granska att kommunerna på ett systematiskt sätt kontrollerar att maten som eleverna får lever upp till lagens krav. Granskningen görs i en tredjedel av landets kommuner.

Skollagen ställer krav på att skolmaten är näringsriktig. Nu ska Skolinspektionen granska att kommunerna på ett systematiskt sätt kontrollerar att maten som eleverna får lever upp till lagens krav. Granskningen görs i en tredjedel av landets kommuner.

De cirka 100 kommunerna kommer att väljas ut i början av 2012. När urvalet är klart kommer en lista på kommunerna och det tiotal enskilda huvudmän som ingår i tillsynen att presenteras här på Skolinspektionens hemsida.

Varje kommun och huvudmännen för de fristående skolorna kommer få ett beslut efter tillsynen.

Skolinspektionen kommer även göra en övergripande sammanställning av resultatet av tillsynen.