skoljobb.se

Nyheter

Skolköket ska bli bättre på att laga mat.

Skolpersonal i köket ska lära sig mer om näringsriktig mat.

Skolpersonal i köket ska lära sig mer om näringsriktig mat. Nu kommer Livsmedelsverket och Skolverket i uppdrag av regeringen att göra en satsning på information och utbildning.

Förutom utbildningen av skolkökspersonal och kostchefer ska myndigheterna förbättra sina webbsidor så att det går enkelt att hitta råd om skolmaten.