skoljobb.se

Nyheter

Skolmaten ska granskas

Kommunerna ska kontrolleras av Skolinspektionen om eleverna får näringsrik mat.

Kommunerna ska kontrolleras av Skolinspektionen om eleverna får näringsrik mat.

En tredjedel av landets kommuner ska granskas. Genom telefonintervjuer ska Skolinspektionen ta reda på vilka rutiner och system kommunerna använder sig av.

Den nya skollagen säger att skolans huvudman är skyldig att utan kostnad erbjuda näringsriktiga skolmåltider till eleverna. Det gäller både fristående och offentliga skolor.

Läs även: