skoljobb.se

Nyheter

Skolmiljön brister

Många anmärkningar om skolmiljön får skolor i Stockholm stad skriver Dagens Nyheter. Under 2011 gjorde Miljöförvaltningen tillsyn vid 180 verksamheter och 64 procent av dem kräver uppföljning.

Många anmärkningar om skolmiljön får skolor i Stockholm stad skriver Dagens Nyheter. Under 2011 gjorde Miljöförvaltningen tillsyn vid 180 verksamheter och 64 procent av dem kräver uppföljning.

Många av fallen handlar det om dålig ventilation och att skolor inte vet vilken radonhalt som finns på skolan.

En tjänsteman på kommunen säger till tidningen att varje anmärkning är en för mycket eftersom det kan utgöra en hälsorisk.

Läs även: