skoljobb.se

Nyheter

Skolmirakel var inget mirakel

Nu visar en genomgång av de nationella proven på skolan att eleverna knappt nått genomsnittet

Nossebroskolan, som ligger i Essunga kommun i Västergötalnd, steg på tre år från botten i Sverige till toppen. 

Alla hyllade skolan för deras insatser och många andra skolor ville efterlikna skolans arbetssätt och metoder.

Nu visar en genomgång av de nationella proven på skolan att eleverna knappt nått genomsnittet, uppger Dagens Nyheter.

Varannan elev fick exempelvis högre slutbetyg i matematik än vad de presterade på det nationella provet 2010.