skoljobb.se

Nyheter

Skolor anmäler sällan brott

Stöld och slagsmål är allt vanligare i svenska skolor. Få av dem anmäls. Polis och forskare menar att vuxenvärlden inte tar det ansvar den ska ta.

Stöld och slagsmål är allt vanligare i svenska skolor. Få av dem anmäls. 

Forskare anser att skolan är den plats i samhället där flest brott sker. Ändå görs det få anmälningar. I Sveriges Radios granskning vittnar många om att det sker brott i skolan, men att ingenting händer.

P4 Jönköping ringde runt till slumpvis utvalda skolor och rektorerna berättade att våld och trakasserier som inträffat under förra läsåret som man av olika orsaker inte anmält till polisen.

Trots att skolan anses vara den mest brottbelastade arenan i samhället, har rektorerna som vi ringt runt till tillsammans bara en handfull polisanmälningar att vittna om.

Anders Ydreborg, närpolis på Höglandet och har också erfarenheten att vissa skolor är dåliga på att anmäla brott.

– Det har funnit en tendens att man inte vill polisanmäla eftersom det då kommer till allmänhetens kännedom.