skoljobb.se

Nyheter

Skolor har en skyldighet att utreda vilka behov av stöd en elev har, oavsett vad föräldrarna säger.

Oavsett vad föräldrarna säger, har skolan skyldighet att utreda vilka behov av stöd en elev har.

Oavsett vad föräldrarna säger, har skolan skyldighet att utreda vilka behov av stöd en elev har.

Skolväsendets överklagandenämnd har beslutat det med anledning av att föräldrarna överklagat ett åtgärdsprogram för sitt barn och samtidigt motsatt sig i fler utredningar.

Fler fall har rektorer velat göra ytterligare utredningar kring en elev med svårigheter för att klargöra vilka behov eleven behöver. Flera föräldrar har sagt nej till flera utredningar och menar samtidigt att skolan ger deras barn fel stöd.

Skolväsendets överklagandenämnd menar att det är nödvändigt att skolan får göra ytterligare utredningar för att kunna ge eleven rätt stöd.

Läs även: