skoljobb.se

Nyheter

Skolorna i Hammerdal tar krafttag för att bli bättre

Skolorna i Hammerdal har nått botten och vill vända, bland annat genom att försäkra sig om att lektionstid inte störs

Skolorna i Hammerdal, Jämtland har i SKL:s årliga skolrapporter hamnat lågt, något man nu ska ta krafttag för att åtgärda.

Skolledningarna i Hammerdal är väl medveten om resultaten och jobbar redan med att sätta åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

– Lektionerna ska inte störas, det är absolut arbetsro som gäller. Alla ska vara i tid till lektionerna, lärare såväl som elever, säger Birgitta Lindberg, områdeschef för Hammerdals rektorsområde.

Hon är helt medveten om att tar tid att vända den negativa trenden skolan. Hon är också medveten om att åtgärder inte kommer vara genomförda med ens såväl som att innebär mycket jobb, inte minst för lärarna.

Bland de åtgärder som vidtagits, förutom krafttaget för att förbättra lektionstiden, är att vissa utbildats i att utveckla undervisningen i grund- och no-ämnena