skoljobb.se

Nyheter

Skolverket förändrar mätverktyget Salsa rapporterar Ekot.

Forskare menar att elever får lågt ställda förväntningar på sig med detta system.

Skolverket vill göra om Salsa modellen. Salsa räknar ut förväntade snittbetyg för svenska grundskolor. Forskare menar att elever får lågt ställda förväntningar på sig med detta system.

2014 ska Skolverket komma med en ny modell som ska grunda sig på faktiska resultat i stället för förväntade.