skoljobb.se

Nyheter

Social snedrekrytering till spetsutbildningar

Lärare, föräldrar och elever är nöjda med att det finns spetsutbildningar på gymnasiet. Men en utvärdering från Skolverket visar att den sociala snedrekryteringen stor

Lärare, föräldrar och elever är nöjda med att det finns spetsutbildningar på gymnasiet. Men en utvärdering från Skolverket visar att den sociala snedrekryteringen stor.

De flesta elever på spetsutbildningar har högutbildade föräldrar med god ekonomi enligt Skolverket. En orsak kan vara att skolorna har svårt att rekrytera elever utanför närområdet.

Det finns ett samband mellan skolornas svårighet att nå ut med information och att kunna locka intressant elever från olika delar av landet med olika bakgrund.

Johan Linder på Skolverket menar att det är för tidigt att dra slutsatser av undersökningen. Johan menar att det är alldeles för kort tid i försöket. Det finns tid för skolorna att lära av och jobba vidare med sina spetsutbildningar