skoljobb.se

Nyheter

Socialdemokraterna presenterar utbildningskontrakt

Socialdemokraterna presenterar utbildningskontrakt i sin skuggbudget, med målet att samtliga svenskar ska ha en gymnasieutbildning innan de fyller 25

Socialdemokraterna presenterade på onsdagen sin skuggbudget, och en av de punkter som var viktigast är ungdomsarbetslösheten och en del i förslaget är ett mål om att samtliga svenskar ska ha tagit en gymnasieexamen före 25 års ålder.

Att ungdomar utan gymnasieexamen är extra utsatta på arbetsmarknaden hymlar inte Socialdemokraterna med utan presenterade istället en tilltänkt lösning på problemet som ska leda till att samtliga svenskar ska ha tagit en gymnasieexamen före 25 års ålder, ett utbildningskontrakt.

Kontraktet är ett avtal där skolväsendet ska utforma en individuell utbildningsplan som leder till att ungdomar som inte hoppat på gymnasieutbildning direkt vid 16 års ålder ska kunna ta en examen över en längre tidsperiod – som avslutas senast vid 25 års ålder.

Relaterade artiklar: