skoljobb.se

Nyheter

Socialdemokraterna vill lägga överskott på skolan

Drygt en miljard plus gick Stockholms kommun föregående kvartal, nu ska man reda ut hur pengarna ska spenderas.

Drygt en miljard plus gick Stockholms kommun föregående kvartal, nu ska man reda ut hur pengarna ska spenderas.

Kommunens förskolor har kritiserats på flertalet punkter, något som ligger till grund för Socialdemokraternas uttryckta vilja att lägga åtminstone 100 miljoner på skolan och i synnerhet på förskolan.