skoljobb.se

Nyheter

Specialskolan får kritik

Skolinspektionen riktar kritik mot specialskolan och SPSM. Eleverna tillåts ej uppnå målen.

Kunskapsresultaten måste bli bättre inom specialskolan. Det anser Skolinspektionen efter att ha gjort en granskning av åtta skolor.

Kritik riktas bland annat mot att alla elever inte ges möjlighet att uppnå målen.
Skolinspektionen har gjort en tillsyn av landets specialskolor där åtta skolor har granskats, och kommit fram till att det råder stora brister i kunskapsresultaten.

– Den individuella uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling genom skriftliga omdömen i varje ämne under hela skoltiden behöver kraftigt utvecklas, säger Roger Niklewski, utredare på Skolinspektionen, enligt ett pressmeddelande från Skolinspektionen.

Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som ansvarar för skolorna har granskats. SPSM får kritik för brister i kontrollen huruvida verksamheten genomför sitt uppdrag i enlighet med skollagen.

Källa: Skolvärlden