skoljobb.se

Nyheter

Stockholm stad köper iPads för tio miljoner

Det är inte första gången som en skola köper in iPads till sina elever, allt fler skolor och kommuner har nämligen valt att göra det.

Det är inte första gången som en skola köper in iPads till sina elever, allt fler skolor och kommuner har nämligen valt att göra det.

idén har tidigare fått kritik från utbildningsministern, men nu köper alltså även Stockholms stad in iPads till elever, för totalt tio miljoner.
Det är i ett projekt för elever i behov av särskild stöd som det massiva inköpet görs.