skoljobb.se

Nyheter

Stora brister för rörelsehindrade

Vart tredje barn med rörelsehinder får inte det stöd i skolan som de behöver.

Vart tredje barn med rörelsehinder får inte det stöd i skolan som de behöver. Samtidigt menar två av fem föräldrar att det inte finns tillräckligt med kompetens för att tillgodose deras barns behov. 

Det visar en ny rapport från Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU), som bygger på en enkät med 400 föräldrar till barn med rörelsehinder.

Läs även: