skoljobb.se

Nyheter

Stora köer hos psykologen

Många elever står i kö för att komma till skolpsykologen Peter Wrede på Gymnsiebyn i Luleå. Men trots den långa kön avstod kommunen att ansöka om medel från Skolverket. Gymnasiechefen menar att man redan har förstäkt verksamheten.

Många elever står i kö för att komma till skolpsykologen Peter Wrede på Gymnsiebyn i Luleå. Men trots den långa kön avstod kommunen att ansöka om medel från Skolverket. Gymnasiechefen menar att man redan har förstäkt verksamheten.

NSD skrev tidigare i veckan att allt fler gymnasieelever inte fullföljer sin utbildning. En förklaring som gymnasiechefen Bengt Augustsson lyfte upp var att många unga mår dåligt.

Mellan tio och femton gymnasieelever väntar i dag på att få komma till skolpsykologen Peter Wrede för en utredning.

- En utredning kräver mycket tid. Vi har samtal, gör tester och intervjuer för att få veta hur vi ska kunna hjälpa på rätt sätt, säger Peter Wrede till NSD.

Trots den långa väntan avstår Luleå kommun från att ansöka om statsbidrag som går till att förstärka personalorganisationen inom Elevhälsa. Skolverket har att fördela 625 miljoner kronor mellan 2012-2015.