skoljobb.se

Nyheter

Stora skillnader i undervisningstimmar

Det är stora skillnader mellan skolorna när det gäller undervisningstimmar i olika ämnen.

Det är stora skillnader mellan skolorna när det gäller undervisningstimmar i olika ämnen. 

En undersökning av årskurs åtta från Lärarnas Riksförbund visar att det är stora skillnader i antalet timmar som läggs på matematik. Det är allt från 71 till 125 timmar.

Den nationella timplanen som finns i dag säger bara att en elev ska totalt ha fått 900 undervisningstimmar i matematik när den går ut årskurs 9. Det är upp till kommunen att fördela timmarna. Problemet uppstår när elever av olika anledningar byter skola, eftersom upplägget kan skilja sig åt.

Undersökningen är gjord bland lärare och rektorer i årskurs åtta. Bakom undersökningen står Lärarnas Riksförbund som låtit företaget Exquiro genomföra den.

Läs även: