skoljobb.se

Nyheter

Stora skillnader mellan skolor i matteundervisning

Om en elev byter skola riskera man att gå miste om viktiga timmar matte. Skolorna har för stor frihet att själv bestämma hur mycket undervisning eleverna ska få i varje årskurs menar Lärarnas Riksförbund.

Om en elev byter skola riskera man att gå miste om viktiga timmar matte. Skolorna har för stor frihet att själv bestämma hur mycket undervisning eleverna ska få i varje årskurs menar Lärarnas Riksförbund.

På den ena skolan fick åttondeklassarna 71 timmar matte under läsåret. På den andra skolan 125 timmar. Så stort kan glappet bli, då det är upp till skolorna att fördela totalt 900 mattetimmar under grundskoletiden, visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra.


     Om en elev flyttar till en annan kommun är det nästan säkert att den inte får den garanterade undervisningstiden i något ämne, säger LR:s förste vice ordförande Anders Almgren.