skoljobb.se

Nyheter

Student krävs på 1,2 miljoner kronor

En kvinnlig student i Stockholm krävs på 1,2 miljoner kronor till Försäkringskassan. Studenten har kvitterat ut sjukersättning, sjukpenning och bostadstillägg samtidigt som hon studerat på högskola sedan 2003.

En kvinnlig student i Stockholm krävs på 1,2 miljoner kronor till Försäkringskassan. Studenten har kvitterat ut sjukersättning, sjukpenning och bostadstillägg samtidigt som hon studerat på högskola sedan 2003.

Myndigheten har polisanmält kvinnan eftersom hon anses ha fått utbetalningarna genom att medvetet ha lämnat oriktiga uppgifter.

Enligt Försäkringskassan utbetalas ca17 miljarder kronor felaktigt varje år. Myndigheten uppskattar att omkring en tredjedel av det beloppet, utbetalas felaktigt på grund av att bidragstagaren medvetet lämnat felaktiga uppgifter. En tredjedel tros ha betalats ut felaktigt på grund av slarv eller försummelse från bidragstagaren och en tredjedel på grund av slarv från Försäkringskassan. /DN