skoljobb.se

Nyheter

Studiestress innebär lägre betyg

De elever som upplever sig ständigt stressade i gymnasiet får sämre betyg.
Det visar en ny svensk studie.

De elever som upplever sig ständigt stressade i gymnasiet får sämre betyg.
Det visar en ny svensk studie.

Studien visade att de kroniskt stressade eleverna även lider av låg självkänsla, höga krav och sömnbrist.
En häxblandning som leder till lägre snittbetyg.