skoljobb.se

Nyheter

Svårare att starta friskola

En fjärdedel av alla ansökningar att starta friskola nästa läsår har godkänts av Skolinspektionen. Orsaken är tuffare krav och strängare bedömningar.

En fjärdedel av alla ansökningar att starta friskola nästa läsår har godkänts av Skolinspektionen. Orsaken är tuffare krav och strängare bedömningar.

Intresset för friskolor har ökat kraftigt. Chansen att få godkänt från Skolinspektionen har minskat dock. Hittills har 25 procent av ansökningarna fått godkänt, förra året låg siffran på 30 procent, och året dessförinnan 44 procent.

Den vanligaste orsaken till nej från Skolinspektionen är att eleverna inte har tillgång till bibliotek. Skollagen har skärpt på den punkten från och med i år.

En annan orsak är att företaget eller organisationen inte kunnat visa att friskolan får tillräckligt med elever.